Gizlilik ve Çerez Politikası

Bu web sitesi (https://www.awaywithdeniz.com) Deniz Eray Harvey’nin kişisel seyahat blogudur. Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak benim için çok önemli.  Bu Gizlilik Politikası web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizin nasıl toplandığını, kullandığını ve sizin haklarınızı anlatmaktadır.

Toplanan Kişisel Veriler

Web sitesini ziyaret ettiğinizde aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi toplanabilir:

Teknik veriler: Bilgisayarınızın IP adresi, işletim sistemi, kullandığınız tarayıcı sistemi gibi bilgileri toplayabiliriz.

Çerez Verileri: Çerez-Cookie ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, web sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye yardımcı olur. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak dilerseniz teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Bu web sitesinde kullanılan çerezler üç kategoriye ayrılıyor, hepsiyle ilgili detaylı bilgi aşağıdaki tablolarda anlatılmaktadır.

Birinci Kategori – Gerekli Çerezler: Gerekli çerezler, web sitesindeki sayfalar arasında dolaşmanızı ve web sitesinin güvenli alanlarına erişimin sağlanmasını sağlar. Bu çerezler olmadan web sitesi düzgün çalışamaz. için önemlidir.

 • CONSENT: com ile ilgili bir çerezdir. Web sitesi ziyaretçisinin çerez satırındaki pazarlama kategorisini kabul edip etmediğini tespit etmeye yarar. Web sitesinin GDPR ile uyumu için gerekli bir çerezdir.
 • local_storage_support_test:com ile ilgili bir çerezdir. Web sitesinin bazı prosedürleri önceden yükleyerek daha hızlı çalışmasını sağlar.

İkinci Kategori – İstatistik Çerezleri: İstatistik çerezleri ile web sitesi ziyaretçilerinin sitedeki davranışları ile bilgiler anonim olarak toplanır.

 • _ga: Google Analytics ile ilişkisi olan bir çerezdir. Ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıkları ile ilgili istatistiki bilgi oluşturmak için kullanılır.
 • _dc_gtm_UA-#: Google Analytics ile ilişkili bir çerezdir. Google Tag Manager tarafından Google Analytics kodunun yüklenmesini kontrol eder.
 • _gid: Ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıkları ile ilgili istatistiki bilgi oluşturmak için kullanılır.
 • Collect: Google Analytics’e ziyajetçilerin cihazları ve davranışları ile ilgili verileri göndermek için kullanılır. Cihazlar ve pazarlama kanalları üzerinden ziyaretçileri tespit eder.

Üçüncü Kategori – Pazarlama çerezleri: Bu çerezler, reklamları sizinle ilgi alanlarınıza uygun olarak reklam kampanyasının etkinliğini ve reklam sayısını ölçmek için kullanılmaktadır. Genellikle web sitesi operatörünün izniyle reklam ağları tarafından yerleştirilirler.

 • ads/ga-audiences: Google Adwords tarafından websitesi içerisindeki hareketlerine göre müşteriye dönüşmesi muhtemel ziyaretçiler ile etkileşime geçmek için kullanılan çerezlerdir.
 • __widgetsettings: Twitter ile ilişkili bir çerezdir.
 • GPS: Youtube ile ilişkili bir çerezdir. Mobil cihazlar üzerinden tek bir kimlik oluşturarak coğrafi konum üzerinden takip yapılmasını sağlar.
 • IDE: Google DoubleClick tarafından ziyaretçinin bir reklamı gördükten veya tıkladıktan sonrakini hareketini kaydeder ve raporlar. Reklamın verimliliğini ölçmek ve ziyaretçilere hedefkenmiş reklam sunmak için kullanılır.
 • test_cookie: Ziyaretçinin tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır.
 • VISITOR_INFO1_LIVE: YouTube videoları ile entegre edilmiş sayfalarda ziyaretçilerin bant genişliğini tahmin etmeye çalışır.
 • YSC: Ziyaretçinin hangi Youtube videolarını gördüğünün istatistiğini tutmak üzere tek bir kimlik kaydeder.

Yorumlar: Web sitesinde sitede yorum bırakırsanız yorum formunda gösterilen verileri ve ayrıca  yorum tespitine yardımcı olmak için ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgisi metnini de toplarız. E-posta adresinizden oluşturulmuş anonimleştirilmiş bir metin (hash olarak da adlandırılır) Gravatar hizmetine, servisi kullanıp kullanmadığınızı görmek için, sağlanabilir. Gravatar servisinin gizlilik politikası şu adrestedir: https://automattic.com/privacy/. Yorumunuzun onaylanmasından sonra profil resminiz yorumunuzla birlikte herkese görünür.

Analitik: Web sitesinin kullanımını gözlemlemek ve analiz etmek için üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları kullanabilirim.

Diğer sitelerden gömülen içerik: Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, resimler, makaleler, vb.) içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır. Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şeklide takip yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkleşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir.

 • Web sitesinin kullanımını gözlemlemek için;
 • Teknik problemleri tespit etmek, düzeltmek ve önlemek için.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı ile İlgili Haklarınız

Kişisel verilerinizin kullanımı ile ilgili,

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, işlenmişse bilgi talep edebilirsiniz;
 • kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilirsiniz;
 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenebilirsiniz;
 • kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi   alabilirsiniz;
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilirsiniz;
 • kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen işlemlerin bildirilmesini isteyebilirsiniz;
 • kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz;
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz;
 • kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin verdiğiniz onayı geri çekebilirsiniz. Kişisel verilerinizin toplanması ile ilgili verdiğiniz onayı geri çekmek isterseniz, lütfen deniz@awaywithdeniz.com adresine mail atarak benimle iletişime geçin.

Kişisel Verilerinizin Açıklanması

Kişisel verilerinizi Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun olarak yasal bir yükümlülüğümüzü yerine getirmek veya yasal haklarımızı kullanmak için yetkili kamu kurumu ve kuruluşlarına aktarabiliriz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Madde 12’ye uygun olarak, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişimleri engellemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun gerekli tedbirleri alıyoruz.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilir. Süre bittiğinde, kişisel verilerinizin daha uzun süre saklanmasını gerektiren hukuki bir sebep yoksa kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bir yorum bırakırsanız, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklanır. Böylece, takip eden yorumlarınızı denetim kuyruğunda tutmak yerine otomatik olarak tanıyabilir ve onaylayabiliriz.

Diğer Web Siteleri

Web sitemiz üçüncü kişiler tarafından işletilen web sitelerine bağlantı verebilir. Başka web sitelerine bağlantı vermemiz, bu siteler veya üçüncü kişiler ile ilgili herhangi bir bağımız olduğu anlamına gelmez. Söz konusu web sitelerinin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamakta ve kişisel verilerinizin güvenliği veya kullanımı ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamaktayız.

Çocukların Kişisel Verileri

 18 yaşını doldurmamış kişilerin kişisel verilerini bilgimiz dahilinde toplamıyoruz. 18 yaşını doldurmamış bir kişinin kişisel verilerinin toplandığını düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikasını zaman zaman değiştirebilir veya yenileyebiliriz. Gizlilik Politikasının yeni hali web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Değişikliklerden haberdar olabilmeniz için düzenli aralıklarla bu politikayı gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

İletişim

 Gizlilik Politikası veya kişisel verilerinin saklanması ve kullanımı ile ilgili herhangi bir sorun veya görüşünüz olması halinde benimle deniz@awaywithdeniz.com adresine mail atarak iletişime geçebilirsiniz.